Utvidelsesmodul LON FTT 10
00134503_0
LonMark-Partner


00134503_0

EM-LON

LonWorks-grensesnitt for easylab-regulatorer og -adaptermoduler

Utvidelsesmodul for avtrekksskapsregulatorer i EASYLAB-systemet, romregulatorer, avtrekksluftregulatorer, tilluftregulatorer og adaptermoduler, til integrasjon av rom eller individuelle luftmengderegulatorer i det sentrale bygningsstyringssystemet

 • LonWorks FTT-10A-grensesnitt
 • Kommunikasjon bare ved hjelp av standard nettverksvariabler (SNVT)
 • Utvidelsesmodulen monteres i kapslingen for EASYLAB-basiskomponent
 • Enkel å ettermontere
 • Doble koblingsklemmer for LonWorks-nettverket
 • Servicebryter og tilhørende indikatorlampe


Grensesnitt til sentralt bygningsstyringssystem

 • Ved bruk på en regulator med aktiv romstyringsfunksjon (RMF) gir modulen også datapunkter for hele rommet, f.eks. for totale luftmengder eller samlealarmer
 • Ved bruk på en enkeltregulator: Datapunkter for luftmengde, alarm, spjeldbladstilling eller annet
 • Sentralisert standardinnstilling av driftsmodus, f.eks. nattdrift

Anvendelse

Anvendelse

 • Utvidelsesmodul type EM-LON for EASYLABsystemet
 • LonWorks FTT-10A-grensesnitt til det sentrale bygningsstyringssystemet

 • Datapunkter for enkeltregulatorer eller for rommet
 • Romgrensesnitt: Standardinnstilling av romdriftsmodus innenfor EASYLAB-systemet, økning eller reduksjon av luftvekslingstallet, avlesing av faktiske romdriftsverdier eller evaluerte spjeldbladstillinger, samlealarmer

 • Regulatorgrensesnitt: Driftsmodus standardinnstilling for en enkelt avtrekksskapsregulator, utlesing av individuelle driftsverdier, f.eks. luftmengder for enkeltregulatorer, eller enkeltalarmer

 • Kan brukes sammen med avtrekksskap-, tilluft-, avtrekksluft- eller differansetrykkregulator EASYLAB TCU3 og sammen med adaptermodul TAM

 • Til bruk i laboratorier, renrom i legemiddel- og halvlederindustrien, operasjonssaler, intensivavdelinger og kontorer med svært høye reguleringskrav

 • Monteres på fabrikken eller ettermonteres i kapslingen for EASYLAB-grunnkomponenter


Spesielle egenskaper

 • LonWorks-nettverk med fri topologi og et vilkårlig antall forgreninger (stjerne, linje og vilkårlige kombinasjoner)

 • Kommunikasjon bare ved hjelp av standard nettverksvariabler (SNVT)

 • Datagrensesnitt for en EASYLAB-regulator eller for et EASYLAB-rom med ulike funksjonsprofiler

 • Systemintegrasjon (binding) i LonWorks-nettverket er nødvendig


beskrivelse

Deler og egenskaper

 • Mikroprosessor med grunnprogram lagret i ikke-flyktig minne for innlasting av LonWorksapplikasjoner

 • LonWorks-transceiver FTT-10A – fri topologi – twisted pair

 • Doble koblingsklemmer for LonWorks-nettverk (enkel kabling)

 • Servicebryter og tilhørende indikatorlampe for overføring av neuron-ID til systemintegrasjon

 • To indikatorlamper for «sender data» og «mottar data»


Kjennetegn ved konstruksjonen

 • Kretskortdimensjoner og -festepunkter passer til EASYLAB-hovedkretskortet og kapslingen

 • Festing med skruer
 • Stikkontakt til tilkobling av modulen til hovedkretskortet til TCU3 eller TAM


Teknisk informasjon

 • Funksjon
 • Tekniske data
 • Spesifikasjonstekst
 • bestillingskode
EM-LON 00131144_0
① Plug base for connection with the EASYLAB main PCB
② Terminals for the LonWorks network
③ Service pin push button and corresponding indicator light
④ Indicator lights – data transfer


Utvidelsesmodulen EM-LON utfyller EASYLABgrunnkomponentene (regulator TCU3 eller adaptermodul TAM) med et LonWorks-grensesnitt til tilknytning av rom eller individuelle luftmengderegulatorer til det sentrale bygningsstyringssystemet.

LonWorks-grensesnittet støtter EASYLABs konsept for romdriftsmodus. Det er mulig å angi driftsmodus innstillinger for å styre ulike luftmengder for dag- og nattdrift, og å øke eller redusere luftvekslingstallet med en viss verdi (settpunktendring for luftmengde), f.eks. for å påvirke romtemperaturen.

Ved hjelp av LonWorks-grensesnittet kan man sette opp et individuelt alarmstyringssystem ved å samle konfigurerbare EASYLAB-alarmer. Grensesnittet gjør det også mulig med overføring av aktuelle driftsverdier som luftmengdeverdier og spjeldbladstilling for en regulator eller for alle regulatorer i et rom.

Forsyningsspenning 5 V DC fra regulator eller adaptermodul
Kommunikasjonsgrensesnitt LonWorks-transceiver FTT-10A, fri topologi, twisted pair
Tilkobling til LonWorks nettverk Seks koblingsklemmer for kabeltverrsnitt 0.12 – 1.5 mm² (LON A, LON B og display, to av hver)
Driftstemperatur 0 – 50 °C
IEC-beskyttelsesklasse III (PELV)
Kapslingsgrad IP 20
EF-samsvar EMC i henhold til 2004/108/EF, lavspenning i henhold til 2006/95/EF
Dimensjoner (B × H × T) 78 × 65 × 100 mm


Utvidelsesmodul som supplement til av en EASYLAB-grunnkomponent (TCU3 regulator eller TAM adaptermodul) med et LonWorks-grensesnitt til tilknytning av rom eller individuelle luftmengderegulatorer til det sentrale bygningsstyringssystemet.

Utvidelsesmodulen omfatter en LonWorks-transceiver FTT-10A (fri topologi, twisted pair), en servicebryter for LonWorks-integrasjon og indikatorlamper for «sender data» og «mottar data».

Spesielle egenskaper

 • LonWorks-nettverk med fri topologi og et vilkårlig antall forgreninger (stjerne, linje og vilkårlige kombinasjoner)

 • Kommunikasjon bare ved hjelp av standard nettverksvariabler (SNVT)

 • Datagrensesnitt for en EASYLAB-regulator eller for et EASYLAB-rom med ulike funksjonsprofiler

 • Systemintegrasjon (binding) i LonWorks-nettverket er nødvendig


Tekniske data

 • Kommunikasjon: LonWorks-transceiver FTT-10A, fri topologi, twisted pair

 • Tilkobling til LonWorks ved hjelp av de doble koblingsklemmene


Datapunkter for en enkeltregulator

 • Faktisk verdi og settpunkt for luftmengden
 • Spjeldbladstilling
 • Driftsmodus
 • Alarm/statusmeldinger
 • Faktiske verdier for total tilluft og total avtrekksluft (rom)

 • Vurderte spjeldbladstillinger for alle regulatorer i et rom

 • Antallet regulatorer i EASYLAB-systemet
 • Integrasjon av luftmengder
 • Statusen til de digitale inngangene og utgangene


Ytterligere datapunkter for en avtrekksskapsregulator

 • Innstilling av driftsmodus for avtrekksskapsregulatoren som er utstyrt med utvidelsesmodulen

 • Valg av prioritet for driftsmodus
 • Faktisk verdi og settpunkt for fronthastighet (bare for avtrekksskapsregulatorer med fronthastighetsgiver, utstyrsfunksjon FH-VS)


Datapunkter for et EASYLAB rom

 • Innstilling av driftsmodus for rommet: Det trengs bare ett datapunkt for å angi driftsmodusinnstilling for alle regulatorer i et rom

 • Valg av prioritet for driftsmodusinnstilling (sentralt bygningsstyringssystem eller rom)

 • Romdriftsmodus
 • Settpunktendring for luftmengde (for eksempel via det sentrale bygningsstyringssystemet) for en ekstern temperatur eller differansetrykkregulering

 • Settpunktverdiomkobling for differansetrykkregulering: Omkobling mellom to differansetrykksettpunkter

 • Faktiske verdier for total tilluft og total avtrekksluft (rom)

 • Vurderte spjeldbladstillinger for alle regulatorer i et rom

 • Faktisk verdi og settpunkt for romdifferansetrykket
 • Romtrykkalarm
 • Antallet regulatorer i EASYLAB-systemet
 • Integrasjon av luftmengder
 • Konfigurerbar samlealarm (driftstilstander, maskinvarefeil)

 • Styresignal for solskjerming/persienner (leveres av andre)


Nedlastinger

Produkt informasjon

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30