EM-LON

LonWorks-grensesnitt for easylab-regulatorer og -adaptermoduler

Utvidelsesmodul for avtrekksskapsregulatorer i EASYLAB-systemet, romregulatorer, avtrekksluftregulatorer, tilluftregulatorer og adaptermoduler, til integrasjon av rom eller individuelle luftmengderegulatorer i det sentrale bygningsstyringssystemet

 • LonWorks FTT-10A-grensesnitt
 • Kommunikasjon bare ved hjelp av standard nettverksvariabler (SNVT)
 • Utvidelsesmodulen monteres i kapslingen for EASYLAB-basiskomponent
 • Enkel å ettermontere
 • Doble koblingsklemmer for LonWorks-nettverket
 • Servicebryter og tilhørende indikatorlampe


Grensesnitt til sentralt bygningsstyringssystem

 • Ved bruk på en regulator med aktiv romstyringsfunksjon (RMF) gir modulen også datapunkter for hele rommet, f.eks. for totale luftmengder eller samlealarmer
 • Ved bruk på en enkeltregulator: Datapunkter for luftmengde, alarm, spjeldbladstilling eller annet
 • Sentralisert standardinnstilling av driftsmodus, f.eks. nattdrift

Utvidelsesmodul LON FTT 10
 • Anvendelse
 • beskrivelse

Anvendelse

 • Utvidelsesmodul type EM-LON for EASYLABsystemet
 • LonWorks FTT-10A-grensesnitt til det sentrale bygningsstyringssystemet

 • Datapunkter for enkeltregulatorer eller for rommet
 • Romgrensesnitt: Standardinnstilling av romdriftsmodus innenfor EASYLAB-systemet, økning eller reduksjon av luftvekslingstallet, avlesing av faktiske romdriftsverdier eller evaluerte spjeldbladstillinger, samlealarmer

 • Regulatorgrensesnitt: Driftsmodus standardinnstilling for en enkelt avtrekksskapsregulator, utlesing av individuelle driftsverdier, f.eks. luftmengder for enkeltregulatorer, eller enkeltalarmer

 • Kan brukes sammen med avtrekksskap-, tilluft-, avtrekksluft- eller differansetrykkregulator EASYLAB TCU3 og sammen med adaptermodul TAM

 • Til bruk i laboratorier, renrom i legemiddel- og halvlederindustrien, operasjonssaler, intensivavdelinger og kontorer med svært høye reguleringskrav

 • Monteres på fabrikken eller ettermonteres i kapslingen for EASYLAB-grunnkomponenter


Spesielle egenskaper

 • LonWorks-nettverk med fri topologi og et vilkårlig antall forgreninger (stjerne, linje og vilkårlige kombinasjoner)

 • Kommunikasjon bare ved hjelp av standard nettverksvariabler (SNVT)

 • Datagrensesnitt for en EASYLAB-regulator eller for et EASYLAB-rom med ulike funksjonsprofiler

 • Systemintegrasjon (binding) i LonWorks-nettverket er nødvendig


Deler og egenskaper

 • Mikroprosessor med grunnprogram lagret i ikke-flyktig minne for innlasting av LonWorksapplikasjoner

 • LonWorks-transceiver FTT-10A – fri topologi – twisted pair

 • Doble koblingsklemmer for LonWorks-nettverk (enkel kabling)

 • Servicebryter og tilhørende indikatorlampe for overføring av neuron-ID til systemintegrasjon

 • To indikatorlamper for «sender data» og «mottar data»


Kjennetegn ved konstruksjonen

 • Kretskortdimensjoner og -festepunkter passer til EASYLAB-hovedkretskortet og kapslingen

 • Festing med skruer
 • Stikkontakt til tilkobling av modulen til hovedkretskortet til TCU3 eller TAM


Teknisk informasjon

 • Funksjon
 • Tekniske data
 • Spesifikasjonstekst
 • bestillingskode
EM-LON 00131144_0
① Plug base for connection with the EASYLAB main PCB
② Terminals for the LonWorks network
③ Service pin push button and corresponding indicator light
④ Indicator lights – data transfer


Utvidelsesmodulen EM-LON utfyller EASYLABgrunnkomponentene (regulator TCU3 eller adaptermodul TAM) med et LonWorks-grensesnitt til tilknytning av rom eller individuelle luftmengderegulatorer til det sentrale bygningsstyringssystemet.

LonWorks-grensesnittet støtter EASYLABs konsept for romdriftsmodus. Det er mulig å angi driftsmodus innstillinger for å styre ulike luftmengder for dag- og nattdrift, og å øke eller redusere luftvekslingstallet med en viss verdi (settpunktendring for luftmengde), f.eks. for å påvirke romtemperaturen.

Ved hjelp av LonWorks-grensesnittet kan man sette opp et individuelt alarmstyringssystem ved å samle konfigurerbare EASYLAB-alarmer. Grensesnittet gjør det også mulig med overføring av aktuelle driftsverdier som luftmengdeverdier og spjeldbladstilling for en regulator eller for alle regulatorer i et rom.

Forsyningsspenning 5 V DC fra regulator eller adaptermodul
Kommunikasjonsgrensesnitt LonWorks-transceiver FTT-10A, fri topologi, twisted pair
Tilkobling til LonWorks nettverk Seks koblingsklemmer for kabeltverrsnitt 0.12 – 1.5 mm² (LON A, LON B og display, to av hver)
Driftstemperatur 0 – 50 °C
IEC-beskyttelsesklasse III (PELV)
Kapslingsgrad IP 20
EF-samsvar EMC i henhold til 2004/108/EF, lavspenning i henhold til 2006/95/EF
Dimensjoner (B × H × T) 78 × 65 × 100 mm


Utvidelsesmodul som supplement til av en EASYLAB-grunnkomponent (TCU3 regulator eller TAM adaptermodul) med et LonWorks-grensesnitt til tilknytning av rom eller individuelle luftmengderegulatorer til det sentrale bygningsstyringssystemet.

Utvidelsesmodulen omfatter en LonWorks-transceiver FTT-10A (fri topologi, twisted pair), en servicebryter for LonWorks-integrasjon og indikatorlamper for «sender data» og «mottar data».

Spesielle egenskaper

 • LonWorks-nettverk med fri topologi og et vilkårlig antall forgreninger (stjerne, linje og vilkårlige kombinasjoner)

 • Kommunikasjon bare ved hjelp av standard nettverksvariabler (SNVT)

 • Datagrensesnitt for en EASYLAB-regulator eller for et EASYLAB-rom med ulike funksjonsprofiler

 • Systemintegrasjon (binding) i LonWorks-nettverket er nødvendig


Tekniske data

 • Kommunikasjon: LonWorks-transceiver FTT-10A, fri topologi, twisted pair

 • Tilkobling til LonWorks ved hjelp av de doble koblingsklemmene


Datapunkter for en enkeltregulator

 • Faktisk verdi og settpunkt for luftmengden
 • Spjeldbladstilling
 • Driftsmodus
 • Alarm/statusmeldinger
 • Faktiske verdier for total tilluft og total avtrekksluft (rom)

 • Vurderte spjeldbladstillinger for alle regulatorer i et rom

 • Antallet regulatorer i EASYLAB-systemet
 • Integrasjon av luftmengder
 • Statusen til de digitale inngangene og utgangene


Ytterligere datapunkter for en avtrekksskapsregulator

 • Innstilling av driftsmodus for avtrekksskapsregulatoren som er utstyrt med utvidelsesmodulen

 • Valg av prioritet for driftsmodus
 • Faktisk verdi og settpunkt for fronthastighet (bare for avtrekksskapsregulatorer med fronthastighetsgiver, utstyrsfunksjon FH-VS)


Datapunkter for et EASYLAB rom

 • Innstilling av driftsmodus for rommet: Det trengs bare ett datapunkt for å angi driftsmodusinnstilling for alle regulatorer i et rom

 • Valg av prioritet for driftsmodusinnstilling (sentralt bygningsstyringssystem eller rom)

 • Romdriftsmodus
 • Settpunktendring for luftmengde (for eksempel via det sentrale bygningsstyringssystemet) for en ekstern temperatur eller differansetrykkregulering

 • Settpunktverdiomkobling for differansetrykkregulering: Omkobling mellom to differansetrykksettpunkter

 • Faktiske verdier for total tilluft og total avtrekksluft (rom)

 • Vurderte spjeldbladstillinger for alle regulatorer i et rom

 • Faktisk verdi og settpunkt for romdifferansetrykket
 • Romtrykkalarm
 • Antallet regulatorer i EASYLAB-systemet
 • Integrasjon av luftmengder
 • Konfigurerbar samlealarm (driftstilstander, maskinvarefeil)

 • Styresignal for solskjerming/persienner (leveres av andre)


Nedlastinger

Produkt informasjon

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Visual contact Visual contact

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Visual contact Visual contact

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Visual contact Visual contact

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Visual contact Visual contact

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30