00134738_0
VSD50-1-AK
00173258_0
Skjult skruefeste
00173268_0
Alternerende horisontal utblåsning
00141819_0
Plenumskammer med spjeldblad (valgfritt)
00190401_0
Installasjon i sammenhengende undertak
00134738_0
00173258_0
00173268_0
00141819_0
00190401_0

VSD50

Med bred ventilfront for store luftmengder

Spalteventiler med 50 mm nominell bredde, med justerbare kontrollelementer

 • Nominell lengde fra 600 til 1950 mm, 1 eller 2 spalter
 • Luftmengdeområde 20 – 120 (l/s)/m eller 72 – 432 (m³/h)/m
 • Ventilfront produsert i ekstruderte aluminiumsprofiler
 • For variable og konstante luftstrømmer
 • Passer for et sammenhengende lineært oppsett
 • Høy induksjon resulterer i rask reduksjon av temperaturforskjeller og lufthastigheter
 • Individuelt justerbare kontrollelementer for å møte lokale og individuelle krav


Tilleggsutstyr og tilbehør

 • Ventilfront er tilgjengelig i RAL CLASSIC farger
 • Ventilfront med bred kant
 • Spjeldblad for luftmengderegulering kan justeres gjennom ventilfronten
 • Skjult skruefeste som forenkler montasje av ventilen etter at himlingen er ferdig
 • Symmetriske og asymmetriske plenumskammer, med eller uten isolasjon
 • Endeplater, endevinkler, hjørneseksjoner


ANVENDELSE

Anvendelse

 • Type VSD50 spalteventiler blir brukt som tilluft eller avtrekksenheter i komfortsoner
 • Utblåsningen er enveis eller alternerende horisontal eller alternerende vinklet; turbulent luftstrøm (blandet luftstrøm)
 • Høy induksjon resulterer i rask reduksjon av temperaturforskjeller og lufthastigheter (tilluftsvariant)
 • For variable og konstante luftstrømmer
 • For Δt tilluft - romtemperatur fra -10 til +10 K
 • For rom med takhøyde opp til 4 m (nedre kant av undertak)
 • For himling; egnet for montasjelokasjoner med begrenset plass på grunn av den lave byggehøyden på plenumskammeret
 • Passer for et sammenhengende lineært oppsett

Spesielle egenskaper

 • Individuelt justerbare kontrollelementer for å møte lokale og individuelle krav
 • Høy induksjon resulterer i rask reduksjon av temperaturforskjeller og lufthastigheter
 • Ventilfronten har blitt optimalisert for maksimal luftmengde ved lavt lydeffektnivå
 • Passer for et sammenhengende lineært oppsett

Nominell størrelse

 • LN: 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950 mm
 • Ventilfronten er tilgjengelig i mellomstørrelser fra 300 til 2550 mm i trinn på 1 mm

BESKRIVELSE

Varianter

 • VSD50-*: 1 eller 2 spalter
 • VSD50-*-F: Kun ventilfront
 • VSD50-*-E: Hjørneseksjon
 • VSD50-...: Ventilfront uten bred kant
 • VSD50-.../B00: Ventilfront med bred kant
 • VSD50-...: Sorte kontrollelementer
 • VSD50-.../WW: Hvite kontrollelementer

Festing av plenumskammer og ventilfront

 • AK: Plenumskammer og klammerfeste
 • DK: Plenumskammer med isolasjon og klammerfeste
 • AS: Plenumskammer og skjult skruefeste
 • DS: Plenumskammer med isolasjon og skjult skruefeste
 • AA: Asymmetrisk plenumskammer og klammerfeste

Deler og egenskaper

 • Ventilfront med individuelt justerbare kontrollelementer
 • Plenumskammer for horisontal anslutning
 • Skjult skruefeste (forenkler montasje av ventilfront) eller klammerfeste
 • Skjøtepinner og justeringsplater for å koble sammen og justere spalteventilene i et sammenhengende lineært oppsett

Tillegg

 • M: Spjeldblad for regulering av luftmengde
 • C1, C2: To endeplater
 • C5, C6: To endevinkler

Tilbehør

 • Leppepakning

Nyttige tilbehør

 • EP: To endeplater
 • EW: To endevinkler
 • Bestilles separat for et sammenhengende lineært oppsett


Konstruksjonskarakteristikker

 • Anslutning som passer for sirkulære kanaler i henhold til EN 1506 eller EN 13180
 • Anslutning med spor for leppepakning (hvis leppepakning er bestilt)

Materialer og overflater

 • Ventilfront produsert i ekstruderte aluminiumsprofiler
 • Kontrollelementene er produsert i plast, UL 94,V-0, flammehemmende
 • Plenumskammer er produsert i galvanisert stål
 • Endeplate og endevinkel er produsert i aluminium
 • Leppepakning er produsert i gummi
 • Isolasjon er produsert i mineralull
 • Ventilfront med anodisert, E6-C-0, naturlig farge
 • P1: Pulverlakkert, i RAL CLASSIC farge
 • Kontrollelementene lik RAL 9005, sort
 • WW: Kontrollelementene lik RAL 9010, hvit

Mineralull

 • EN 13501, brannklasse A1, ikke brennbart
 • RAL kvalitetsmerke RAL-GZ 388
 • Biologisk nedbrytbar og dermed hygienisk ufarlig ifølge det tyske TRGS 905 (tekniske regler for farlige stoffer) og EU-direktiv 97/69/EG
 • Forsterket med glassfiberduk som beskyttelse mot erosjon gjennom lufthastigheter opp mot 20 m/s
 • Motstandsdyktig overfor sopp og bakterievekst

Standarder og retningslinjer

 • Lydeffektnivået av luftregenerert støy målt i henhold til EN ISO 5135


Vedlikehold

 • Vedlikeholdsfritt da konstruksjon og materialer ikke er utsatt for slitasje
 • Inspeksjon og rengjøring i henhold til VDI 6022

Teknisk informasjon

 • FUNKSJON
 • TEKNISKE DATA
 • HURTIGVALG
 • SPESIFIKASJONSTEKST
 • BESTILLINGSKODE
Skjematisk illustrasjon av VSD50 med klammerfeste 00129727_0

① Ventilfront
② Justerbart kontrollelement
③ Utløp
④ Plenumskammer
⑤ Opphengsøye
⑥ Anslutning
Valgfritt
⑦ Leppepakningl
⑧ Spjeldblad for regulering av luftmengde
⑨ Klammerfeste

Funksjonsbeskrivelse

Spalteventilene fører luften fra ventilasjonsanlegget og inn i rommet, enten horisontalt eller vertikalt. Den resulterende luftstrømmen induserer høye nivåer av romluft, for derved hurtig å redusere strømningshastigheten og temperaturforskjellen mellom tilførselsluft og romluft. Resultatet er en blandet luftstrøm i komfortsonen, med generell god ventilasjon, og skaper svært lite turbulens i oppholdssonen.

Type VSD50 spalteventiler har justerbare kontrollelementer. Spredningsmønsteret kan justeres for å tilfredstille forskjellige interne krav. Luftutblåsningen er enveis eller alternerende horisontal. Varmemodus med vinklet luftutblåsning er også mulig. Δt tilluft - romtemperatur kan variere fra -10 til +10 K

Et spjeldblad (valgfritt) forenkler luftmengdereguleringen for igangkjøring.

For å gi rommet et estetisk, ensartet utseende kan Type VSD50 ventiler også brukes som avtrekk.

Nominell lengde 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950 mm
Antall spalter 1, 2
Forlenget utløp 0, 25, 50, 75, 100, 125 mm
Minimum luftmengde 20 – 40 (l/s)/m eller 72 – 144 (m³/h)/m
Maksimum luftmengde, med LWA ≅ 50 dB(A) 70 – 120 (l/s)/m eller 252 – 432 (m³/h)/m
Δt tilluft - romtemperatur
–10 til +10 K

Hurtigvalg – lydeffektnivå og total trykkforskjell

Nominell lengde V Spjeldvinkel
Nominell lengde V 45° 90°
Nominell lengde V D = 123 D = 158 D = 123 D = 158 D = 123 D = 158
Nominell lengde V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA
Nominell lengde l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)
600 11 38 4 <15 3 <15 5 <15 4 <15 7 <15 4 <15
600 25 90 19 31 17 28 25 32 20 28 36 32 24 28
600 40 144 49 45 44 42 65 46 50 42 91 46 60 42
600 50 180 77 52 69 49 101 53 78 49 143 54 93 50
750 15 54 5 <15 4 <15 7 15 5 <15 11 15 7 12
750 30 108 20 33 17 29 28 33 20 29 43 34 25 29
750 40 144 35 41 30 37 50 42 35 37 77 42 45 38
750 55 198 65 51 56 47 94 52 66 48 145 53 85 48
900 15 54 4 <15 3 <15 6 <15 4 <15 10 <15 5 <15
900 35 126 20 34 17 30 32 34 21 30 53 35 28 31
900 50 180 41 44 33 41 65 45 42 41 107 46 58 41
900 65 234 70 53 56 49 110 54 71 49 181 55 97 50
1050 20 72 6 17 4 <15 9 17 6 <15 16 18 8 <15
1050 40 144 22 35 17 31 37 36 22 32 64 37 32 32
1050 55 198 41 45 31 41 70 45 42 41 120 46 60 42
1050 70 252 66 52 50 48 113 53 68 49 195 55 98 50
1200 25 90 7 20 5 17 13 21 8 17 24 21 11 17
1200 40 144 19 33 13 29 34 34 19 29 61 34 29 30
1200 55 198 35 42 25 38 64 43 36 39 114 44 54 39
1200 75 270 64 52 47 48 118 53 67 48 212 54 101 49
1350 25 90 7 19 5 15 13 19 7 15 23 20 11 15
1350 45 162 21 34 14 30 40 35 21 31 74 36 34 31
1350 65 234 43 45 29 41 83 46 44 42 154 47 70 42
1350 80 288 65 52 44 48 126 53 67 48 233 54 106 49
1500 30 108 8 22 6 18 17 22 9 18 32 23 14 19
1500 50 180 23 36 15 31 47 37 24 32 89 37 39 33
1500 70 252 45 46 29 41 92 47 47 42 174 48 77 43
1500 85 306 66 52 43 47 135 53 69 48 256 55 113 49
1650 30 108 5 18 4 <15 7 18 5 <15 11 19 6 <15
1650 50 180 13 31 11 28 20 32 13 28 31 33 18 28
1650 75 270 29 43 24 40 44 44 30 40 70 45 39 40
1650 100 360 51 52 43 49 78 53 52 49 124 54 69 50
1800 35 126 6 20 5 17 9 21 6 17 15 21 8 17
1800 58 210 16 34 13 30 25 35 16 31 40 36 22 31
1800 82 294 30 44 25 40 48 45 31 41 79 46 42 41
1800 105 378 50 52 41 48 79 53 51 49 130 54 70 50
1950 35 126 5 19 4 16 8 20 5 16 14 20 7 16
1950 60 216 15 34 12 30 24 34 15 30 41 35 21 31
1950 85 306 30 44 23 40 49 45 30 41 82 46 42 41
1950 110 396 49 52 39 48 81 53 51 49 137 55 71 50


Hurtigvalg – lydeffektnivå og total trykkforskjell

Nominell lengde V Spjeldvinkel
Nominell lengde V 45° 90°
Nominell lengde V D = 158 D = 198 D = 158 D = 198 D = 158 D = 198
Nominell lengde V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA
Nominell lengde l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)
600 25 90 5 17 5 <15 8 17 6 <15 11 17 7 <15
600 45 162 17 32 15 29 24 33 18 29 37 33 23 29
600 65 234 35 43 31 40 50 44 37 40 76 45 47 41
600 85 306 60 52 52 49 85 53 62 49 130 54 80 50
750 30 108 6 18 5 <15 9 18 6 <15 14 19 8 15
750 50 180 15 31 12 28 24 32 16 28 39 33 22 29
750 80 288 38 45 31 42 61 46 41 42 100 47 56 43
750 100 360 60 53 49 49 95 54 63 50 156 55 88 51
900 35 126 6 19 5 16 10 19 6 16 18 20 9 16
900 60 216 17 34 13 30 30 34 18 30 52 35 27 31
900 85 306 34 44 26 40 60 45 37 41 104 46 55 42
900 110 396 57 52 44 49 100 53 61 49 174 55 91 50
1050 40 144 7 20 5 17 12 21 7 17 22 21 11 17
1050 65 234 17 33 12 30 32 34 18 30 58 35 29 31
1050 90 324 32 43 23 39 61 44 35 40 110 45 55 41
1050 120 432 57 52 41 48 108 53 62 49 196 55 98 50
1200 45 162 7 21 5 18 14 22 8 18 27 23 13 18
1200 70 252 17 33 12 30 34 34 19 30 64 35 31 31
1200 100 360 35 44 24 40 70 45 38 41 131 46 63 42
1200 130 468 58 52 40 48 118 54 64 49 222 55 106 50
1350 50 180 8 22 5 19 17 23 9 19 32 24 15 19
1350 80 288 20 35 13 31 43 36 22 32 82 37 38 33
1350 110 396 38 45 25 41 80 46 42 42 155 47 72 43
1350 140 504 61 52 40 48 130 54 68 50 250 56 116 51
1500 55 198 9 23 6 19 20 24 10 20 38 25 17 20
1500 90 324 23 37 15 33 52 38 26 34 102 39 46 35
1500 125 450 45 47 28 43 100 48 50 44 196 50 89 45
1500 150 540 65 53 40 49 144 54 72 50 282 56 128 51
1650 60 216 5 21 4 18 9 22 6 18 15 22 8 18
1650 95 342 13 34 11 31 22 35 14 31 37 36 20 31
1650 135 486 26 45 21 41 44 46 28 42 75 47 41 42
1650 175 630 44 53 35 49 74 54 47 50 126 56 68 51
1800 65 234 6 22 4 19 10 23 6 19 17 23 9 19
1800 105 378 14 36 11 32 25 36 16 32 44 37 23 33
1800 145 522 27 45 21 42 48 46 29 42 83 47 44 43
1800 185 666 44 53 34 50 78 54 48 50 135 56 71 51
1950 70 252 6 23 5 19 11 24 6 20 19 24 10 20
1950 110 396 14 36 11 32 26 36 16 32 47 37 24 33
1950 150 540 27 45 20 41 48 46 29 42 86 47 44 43
1950 190 684 43 52 32 49 78 54 46 50 138 55 71 51


Spalteventiler med individuelt justerbare kontrollelementer og estetisk utformet frontseksjon med en eller to spalter, for horisontal enveis, horisontal alternerende eller vinklet alternerende luftutblåsning For tilluft eller avtrekk. For montasje i systemhimling.

Montasje-klar komponent som består av ventilfront med individuelt justerbare sorte eller hvite kontrollelementer, og plenumskammer med sideanslutning og opphengsøyer.

Klammerfeste eller skjult skruefeste

Anslutning som passer for sirkulære kanaler i henhold til EN 1506 eller EN 13180

Lydeffektnivå av luft-regenerert støy målt i henhold til EN ISO 5135.

Spesielle egenskaper

 • Individuelt justerbare kontrollelementer for å møte lokale og individuelle krav

 • Høy induksjon resulterer i rask reduksjon av temperaturforskjeller og lufthastigheter

 • Ventilfronten har blitt optimalisert for maksimal luftmengde ved lavt lydeffektnivå

 • Passer for et sammenhengende lineært oppsett


Materialer og overflater

 • Ventilfront produsert i ekstruderte aluminiumsprofiler

 • Kontrollelementene er produsert i plast, UL 94, V-0, flammehemmende

 • Plenumskammer er produsert i galvanisert stål
 • Endeplate og endevinkel er produsert i aluminium

 • Leppepakning er produsert i gummi
 • Isolasjon er produsert i mineralull
 • Ventilfront med anodisert, E6-C-0, naturlig farge

 • P1: Pulverlakkert, i RAL CLASSIC farge
 • Kontrollelementene lik RAL 9005, sort
 • WW: Kontrollelementene lik RAL 9010, hvit


Mineralull

 • EN 13501, brannklasse A1, ikke brennbart
 • RAL kvalitetsmerke RAL-GZ 388 Biologisk nedbrytbar og dermed hygienisk

  ufarlig ifølge det tyske TRGS 905 (tekniske regler for farlige stoffer) og EU-direktiv 97/69/EG

 • Forsterket med glassfiberduk som beskyttelse mot erosjon gjennom lufthastigheter opp mot 20 m/s

 • Motstandsdyktig overfor sopp og bakterievekst

Tekniske data

 • Nominell lengde: 600 – 1950 mm
 • Antall spalter: 1, 2
 • Forlenget utløp: 0, 25, 50, 75, 100, 125 mm
 • Minimum luftmengde: 20 – 40 (l/s)/m eller 72 – 144 (m³/h)/m
 • Maksimum luftmengde med LWA ≅ 50 dB(A): 70 – 120 (l/s)/m eller 252 – 432 (m³/h)/m
 • Δt tilluft - romtemperatur: –10 til +10 K

00130909_0

 Type
VSD50       Spalteventil

 Antall spalter
1
2

 Tilkobling
F       Kun ventilfront
E       Kun 90° hjørneseksjon
         Plenumskammer
AK     Med klammerfeste
DK     Med isolasjon og klammerfeste
AS     Med skjult skruefeste
DS     Med isolasjon og skjult skruefeste
AA     Asymmetrisk og med klammerfeste
         På ventiler med kortere plenumskammer så vel som 
         ikke-aktive ventil,
         kreves det et bakre blinddeksel
         Lengde på blinddekselet = L1 – L3

 Spjeldblad for regulering av luftmengde
          Ingen oppføring: ingen
M       Med (kun AK, DK, AS, DS og AA)

 Tilbehør
         Ingen oppføring: ingen
L       Med leppepakning

 Nominell størrelse [mm]
       Nominell lengde LN
600
750
900
1050
1200
1350
1500
1650
1800
1950

       Spesifiser ØD og Y kun for AK, DK, AS, DS og AA
       Opp til LN 1500 med en anslutning, fra LN 1650 med to anslutninger
       anslutningsdiameter ØD
123       1 spalte
158       1 eller 2 spalter
198       2 spalter

   

          Forlenget utløp Y
          Ingen oppføring: 0
25
50
75
100
125       (kun AK, DK og AA)

 Endestykker
          Ingen oppføring: uten
          Begge ender med endevinkler fabrikkmontert
C1      til profil 000
C2      til profil B00
          Begge ender med endeplater fabrikkmontert
C5      til profil 000
C6      til profil B00
          Må bestilles separat til spalteventiler for lineært oppsett       

 Bred kant
          Ingen oppføring: uten (kun AK, DK, AA)
B00    Med bred kant

 Eksponert overflate
          Ingen oppføring: anodisert, E6-C-0, naturlig farge
P1      Pulverlakkert, spesifiser RAL CLASSIC farge

           Glansnivå
           RAL 9010 50 %
           RAL 9006 30 %
           Alle andre RAL farger 70 %

 Spredningsmønster
           Ingen oppføring: alternerende horisontal (WH)
WS      Alternerende vinklet
HL       Horisontal venstre (motsatt retning fra anslutning)
HR       Horisontal høyre (samme retning som anslutning)

 Farge på kontrollelementene
            Ingen oppføring: lik som RAL 9005, sort
WW      Lik som RAL 9010, hvit

 

Nedlastinger

Produkt informasjon

Sertifikater

Manualer

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30