Differansetrykkgiver 699
Differansetrykkgiver 699

Differansetrykkgiver

For registrering og regulering av differansetrykk med                         EASYLAB og TCU-LON-II

Differansetrykkgivere basert på prinsippet om statisk måling for romtrykk- eller kanaltrykkregulering i kombinasjon med EASYLAB-regulatorer TCU3 eller LABCONTROL- regulatorer TCU-LON-II

 • Egnet til luft og ikke-aggressive medier
 • Til bruk i laboratorier, renrom i legemiddel- og halvlederindustrien, operasjonssaler, intensivavdelinger og kontorer med svært høye reguleringskrav
 • Konstruksjon med kalibreringssertifikat i henhold til GMP-kravene

Anvendelse

Anvendelse

 • Differansetrykkgiver for LABCONTROL-systemet
 • For romtrykk- eller kanaltrykkregulering i kombinasjon med EASYLAB-regulatorer TCU3 eller med TCU-LON-II

 • For romtrykk- og kanaltrykkovervåking i kombinasjon med TPM overvåkingssystemer

 • Til bruk i laboratorier, renrom i legemiddel- og halvlederindustrien, operasjonssaler, intensivavdelinger og kontorer med svært høye reguleringskrav

beskrivelse

Varianter

 • 699: Måleområde ± 50 eller ± 100 Pa
 • 699-LCD: Måleområde ± 50 eller ± 100 Pa, med display for differansetrykk

 • GB404: Måleområde ± 100 Pa
 • GB604-CAL: Måleområde ± 100 Pa, med kalibreringssertifikat i henhold til GMP-kravene (Good Manufacturing Practice)

 • Velg et egnet måleområde over/under settpunkttrykket

Teknisk informasjon

 • Funksjon
 • Spesifikasjonstekst
 • bestillingskode
Funksjonsprinsipp - romtrykkregulering

① Regulator EASYLAB TCU3 eller LABCONTROL TCU-LON-II

Funksjonsbeskrivelse

Den statiske differansetrykkgiveren fungerer i henhold til det statiske måleprinsippet. Sensoren er en sylinder som består av to kamre (ett for overtrykk og ett for undertrykk) adskilt av en membran. Hvis trykket er det samme i begge kamrene, befinner membranen seg midt mellom kamrene. Hvis det er trykkdifferanse, trekkes membranen mot kammeret med undertrykk. Hvor mye membranen trekkes ut, er et mål på differansetrykket. Derfor er spenningssignalet proporsjonalt med differansetrykket.

Differansetrykkgiver for LABCONTROL-systemet, til måling av rom- eller kanaltrykk.

Når giveren er koblet til en romregulator, blir tillufteller avtrekksluftmengden regulert med utgangspunkt i differansetrykket.

Nedlastinger

Produkt informasjon

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30