NYHET! AURASIM

tillbaka till översikt
datum

13.08.2018

rubrik

om oss / marknad / press / produkter

AURASIM är ett nytt webbaserat simulerings- och visualiseringsprogram för TROX Auranors produkter.

AURASIM är ett tredimensionellt visualiseringsprogram som underlättar för dig som konstruerar ventilationsanläggningar. I AURASIM kan du enkelt bygga en modell av ett rum och placera ut våra produkter och få en tredimensionell bild över luftens spridning i rummet under olika driftsförhållanden såsom luftflöden, olika temperaturer på tilluft och i rummet etc..

Programmet visar hur luften beter sig från det att den lämnar vår produkt tills lufthastigheten har reducerats till mellan 0,5 m/s - 0,15 m/s (beroende på dina inställningar). Med hjälp av färgskalor kan du se hur hastigheten minskar och temperaturen ökar längs hela spridningsbilden. Dessutom kan du lägga till en transparent zon som visar din vistelsezon. Med Aurasim kan du enkelt simulera ditt rum genom att placera ut tilluftenheterna, öka/minska tilluftstemperaturen och/eller ändra luftflödet för att på så sätt förhindra för höga lufthastigheter i vistelsezonen.

AURASIM bygger på omfattande mätningar utförda i vårt flödesteknologilaboratorium. Hastighet, temperatur och kritisk punkt i luftstrålen har gjorts vid många olika luftvolymer och temperaturer för varje dimension. Med AURASIM kan du känna dig säker på att du projekterar korrekt.

Du kan enkelt skapa egna projekt och exportera resultaten från ett AURASIM-projekt till en PDF-fil.

Programmet finns att hämta: AURASIM.no (Svenska finns som språk i programmets inställningar)

OBS! AURASIM fungerar bäst i Google Crome.

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Share page

Rekommendera denna sida

Rekommendera denna sida ved att senda en link på mail.

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Dela sidan

Tack för din rekommendation!

Din rekommendation har skickats och bör anlända inom kort tid.


Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.

Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Bifoga (max 10MB)

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.