Produktutvikling og laboratorie TROX Auranor

Akustikk       

TROX Auranor på Brandbu har eget laboratorium for lufttekniske målinger som inneholder blant annet et 200 m³ klangrom. Her utføres lydmålinger på våre produkter som danner grunnlaget for teknisk dokumentasjon i katalogblader og annen dokumentasjon. Klangrommet overholder kravene gitt i ISO 3741 for presisjonsmåling av lydtrykk, og målinger utføres etter ISO 5135 for generert støy, og ISO 7235 for innskuddsdempning. Dette er selve hjertet i utviklingen av nye produkter, og for kontroll av standardprodukter. I tillegg vil lydmålinger være sentralt i forbindelse med levering av kundespesifiserte produkter.

I forbindelse med byggingen av Operaen i Bjørvika ble det i 2006 foretatt såkalte FAT tester, (factory approval test) av akustiske egenskaper til lyddempere for denne leveransen.

 

Strømningsteknikk

Et 60 m² ventilasjonsprøverom er også sentralt for utvikling av produkter. Her foretas strømningstekniske målinger. Måledata herfra danner grunnlaget for dokumentasjon av kastelengder, trykktap, induksjonsgrader og innreguleringsfaktorer. I prøverommet kan tilluftstemperatur og effekter for varmebelastning enkelt varieres for å undersøke strømninger i rommet ved forskjellige driftstilfeller. Her kan det også bygges opp mindre rom for simulering av f. eks cellekontorer, der en kan gjøre målinger ved forskjellige temperaturforhold og plassering av innredning. Undersøkelser av strømningsforhold i et rom for kundespesifiserte produkter er også et område der prøverommet blir mye brukt.

 

Klimateknikk

Klimateknisk prøverom dokumenteres kjølekapasitet på aktive og passive kjølebafler. Rommet brukes også til fullskalaforsøk på cellekontorer der en vil undersøke lufthastigheter i oppholdssonen ved forskjellige utforminger og plassering av innredning og varmebelastninger i rommet. I rommet styres overflatetemperaturer, personbelastninger, øvrige varmkilder i tillegg til simulering av solinnstråling og varmt eller kaldt vindu.

Forschung und Entwicklung

Share page

Rekommendera denna sida

Rekommendera denna sida ved att senda en link på mail.

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Dela sidan

Tack för din rekommendation!

Din rekommendation har skickats och bör anlända inom kort tid.


Kontakt

Vi är här för dig

Visual contact Visual contact

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Visual contact Visual contact

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.

Kontakt

Vi är här för dig

Visual contact Visual contact

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Bifoga (max 10MB)

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Visual contact Visual contact

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.