Orion-Opus med Sirius Comfort

 • Med varmebatteri for vannbåren oppvarming av tilluft
 • Unik spjeldfunksjon
 • Stort arbeidsområde
 • Belimo MP-Bus
 • MOD-Bus
 • LON-Bus
 • Belimo KNX
 • ANVENDELSE
 • BESKRIVELSE
 • MONTERING
Orion-Opus med Sirius Comfort er en tilluftsenhet med VAV-funksjon og varmefunksjon. Den anvendes som volumregulator og tilluftsenhet i behovsstyrte ventilasjonssystemer. Sirius Comfort har unike egenskaper og Orion-Opus har stor kapasitet, god induksjon og egner seg godt ved store luftmengder.

Utførelse

Sirius Comfort er utført som en komplett måle- og reguleringsenhet for behovsstyring av luftmengder i ventilasjonsanlegget. Målestasjonen måler differansetrykk via målestaver integrert i enheten. Enheten er utstyrt med LHV-D3 VAV-regulator fra Belimo. Regulatorens spesifikasjoner finnes i tabellen nedenfor. Komplett teknisk dokumentasjon kan lastes ned fra www.belimo.eu. Orion-Opus har demonterbar frontplate med dyser i ABS-plast, og kan leveres tilpasset forskjellige typer himlingssystemer. Røranslutning vannside leveres som standard med Ø15 glatte rør. De kan også bestilles med 1/2” innv. eller utv. gjenger. Det anbefales å bruke pushkoblinger eller klem-koblinger, pga. at batterirørene IKKE må vris.

 
Materiale og overflatebehandling

Sirius Comfort er utført i galvanisert stål. Målekrysset er i aluminium, slanger og nipler er i plast. Spjeldet har påmontert polyester duk.Anslutning har EPDM-gummipakning. Varmebatteri er i kobber og aluminium.
Ventilen Orion Opus kan monteres i forskjellige typer system­ himlinger eller i fast himling. På Sirius Comfort benyttes opp­hengsbrakett i bakkant med gjengestang eller bånd, se figur 4. For sammenkobling av de to komponentene brukes opphengs­brakett som vist i figur 7. Denne plasseres mot kammerets side og festes med en montasjeskrue.

Teknisk information

 • Bestillingskode
 • Hurtigvalg
 • FUNKSJON
Sirius Comfort har innebygget VAV-regulator for behovsstyring av luft-mengde. Spjeldløsningen kan strupe høye trykk ved stor luftmengde og opprettholde lavt lydnivå, og kan redusere behovet for spjeld og lyddemper i områder inn mot ventilplasseringen i et kanalanlegg. Enheten er utstyrt med varmebatteri for vannbåren oppvarming av til-luft. Sirius Comfort leveres med Belimo MP-Bus, LON eller Modbus for direkte bus-kommunikasjon mot SD-anlegg. 

Måleavvik for området :

10 - 20% av nominell: ±25%
20 - 40% av nominell: <±10%
40 - 100% av nominell: <±4%

Ved T-rør situasjon anbefales en avstand på minst 5 x ØD for å  opprettholde samme målenøyaktighet

Share page

Rekommendera denna sida

Rekommendera denna sida ved att senda en link på mail.

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Dela sidan

Tack för din rekommendation!

Din rekommendation har skickats och bör anlända inom kort tid.


Kontakt

Vi är här for dig

Visual contact Visual contact

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Visual contact Visual contact

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.

Kontakt

Vi är här for dig

Visual contact Visual contact

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Bifoga (max 10MB)

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Visual contact Visual contact

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.